picture picture

Prva pomoč

Tečaj Prve pomoči za voznike motornih vozil organiziramo in izvajamo v avtošoli HERBBY. Predavanje vodi Reševalec z dolgoletnimi izkušnjami. Tečaj traja 10 šolskih ur, na katerih so podane osnove prve pomoči ponesrečenim v prometnih nesrečah, poudarek pa je na temeljnih postopkih oživljanja - TPO. Vsebina tečaja PP je predstavljena v priročniku Prva pomoč za voznike motornih vozil, katerega avtor je Uroš Ahčan. Leto izdaje 2007.

izpit iz prve pomoči (174. člen zvcp)

Izpit iz Prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih vozil kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE opravi kandidat pri pristojni organizaciji Rdečega križa, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči. Izpit je sestavljen iz pisnega dela, v katerem mora kandidat doseči predpisano število točk, kar mu dovoljuje opravljati še dodatni praktični del izpita – prikaz temeljnih postopkov oživljanja z masažo srca in umetnim dihanjem.

Izpita ne opravlja kandidat za voznika, ki že ima vozniško dovoljenje kategorij
A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE.

Izpita iz Prve pomoči ne potrebujejo:

  • zdravstveni delavci (zdravniki, zobozdravniki, višje medicinske sestre, višji zdravstveni tehniki)
  • tisti, ki so opravili 80 urni tečaj prve pomoči za bolničarje,
  • študenti medicine in stomatologije, ki imajo opravljen izpit iz predmeta Prva pomoč.

Potrdilo o opravljenem izpitu iz Prve pomoči izda območna enota Rdečega križa.

Rok veljavnosti:

Izpit iz Prve pomoči velja neomejeno in velja za vse kategorije motornih in priklopnih vozil. Izpit iz Prve pomoči organiziramo in izvajamo v prostorih avtošole HERBBY.

picture

Cestna signalizacija
znaki za nevarnost

Cestna signalizacija

znaki za nevarnost

>> preberi več

Prva pomoč
Tečaj Prve pomoči za voznike motornih ...

Prva pomoč

Tečaj Prve pomoči za voznike motornih vozil organiziramo in izvajamo v avtošoli HERBBY. Predavanje vodi Reševalec z dolgoletnimi izkušnjami. Tečaj traja 10 ...

>> preberi več

Inštruktorji - kako izbrati najboljšega
Že pri izbiri dobre avtošole ...

Inštruktorji - kako izbrati najboljšega

Že pri izbiri dobre avtošole morate biti pozorni na inštruktorsko ekipo te šole. Mogoče ste šolo izbrali tudi na podlagi osebnega poznanstva, prijateljevih ...

>> preberi več

Ribnica

Škrabčev trg 42 A
1310 Ribnica
01 8361 555
info@herbby.si

Kočevje

TZO 66
1330 Kočevje
01 8954 135
info@herbby.si

Grič

Grič c. IV/6
1310 Ribnica
01 8361 555
info@herbby.si