picture picture

Cestna signalizacija

znaki za nevarnost

Znaki za nevarnost

Znaki za nevarnost Imajo obliko enakostraničnega trikotnika in so postavljeni od 150 do 250 m od nevarnosti na katero opozarjajo (v naselju lahko bližje), imajo rdeč rob in praviloma črn simbol na beli podlagi.
Izjeme:

  • "Andrejev križ" (I-38), ki ima obliko dveh prekrižanih krakov, stoji na razdalji od 3 do 10 m do najbližje tirnice.
  • "dvosmerni promet" (I-23) stoji na mestu prehoda iz enosmernega v dvosmerni promet (razdalja 0 m).
  • "približevanje prehodu ceste čez železniško progo brez zapornic ali polzapornic" (I-40) in "približevanje prehodu ceste čez železniško progo z zapornicami ali polzapornicami" (I-39) imata obliko pravokotnika. Znak s tremi poševnimi trakovi stoji 240 m, z dvema trakovoma 160, z enim trakom pa 80 m pred križiščem ceste z železniško progo.
  • "delo na cesti" ima simbol na rumeni podlagi.

znaki za izrecne odredbe

Znaki za izrecne odredbe

Znaki za Izrecne odredbe imajo obliko kroga. Izjemi:

  • "križišče s prednostno cesto" (II-1) ima obliko enakostraničnega trikotnika, pri katerem je zgornja stranica vodoravna.
  • "Ustavi!" (II-2) ima obliko pravilnega osmerokotnika.

Postavljeni so neposredno na mestu, od koder nastaja za udeležence v cestnem prometu obveznost, prepoved ali omejitev (0m). Postavljeni so na desni strani ceste, razen znakov:

  • "prepovedano polkrožno obračanje" (II-27), ki je lahko postavljen na sredini ceste (na otoku ali ločilnem pasu),
  • "obvezna vožnja mimo po desni strani" (II-47), ki je lahko postavljen na sredini ceste (na otoku ali ločilnem pasu),
  • "obvezna smer" (II-45.1), kilahko stoji na otoku krožnega križišča.

Veljajo do prvega križišča, če ni z drugim prometnim znakom prej drugače določeno. Če je znak za prepoved ali obveznost postavljen na istem drogu kot znak III-14 (ime naselja) velja prepoved ali obveznost v območju vsega naselja, če na posameznih cestah ni z drugim prometnim znakom drugače določeno

znaki za obvestila

Znaki za obvestila

Imajo obliko kvadrata, pravokotnika ali kroga in se postavljajo tako, da dajejo udeležencem v prometu predhodna obvestila o razvrščanju, obvestila o zavijanju, potrdilno obvestilo o smeri vožnje in da označujejo objekt, prostor, ulico ali dele ceste, na katere se nanašajo.

Po obliki odstopa znak "kažipot" (III-86), pri katerem se ena od krajših stranic konča v obliki puščice. Znak "konec naselja" (III-15) lahko stoji tudi na levi strani ceste.

dopolnilne table

Dopolnilne table

Dopolnilne table dopolnjujejo pomen prometnega znaka, ki so mu dodane in so njegov sestavni del. Imajo obliko pravokotnika. Osnovna barva dopolnilnih tabel je bela s črnimi simboli.

označevanje del

Označevanje del

picture

Cestna signalizacija
znaki za nevarnost

Cestna signalizacija

znaki za nevarnost

>> preberi več

Prva pomoč
Tečaj Prve pomoči za voznike motornih ...

Prva pomoč

Tečaj Prve pomoči za voznike motornih vozil organiziramo in izvajamo v avtošoli HERBBY. Predavanje vodi Reševalec z dolgoletnimi izkušnjami. Tečaj traja 10 ...

>> preberi več

Inštruktorji - kako izbrati najboljšega
Že pri izbiri dobre avtošole ...

Inštruktorji - kako izbrati najboljšega

Že pri izbiri dobre avtošole morate biti pozorni na inštruktorsko ekipo te šole. Mogoče ste šolo izbrali tudi na podlagi osebnega poznanstva, prijateljevih ...

>> preberi več

Ribnica

Škrabčev trg 42 A
1310 Ribnica
01 8361 555
info@herbby.si

Kočevje

TZO 66
1330 Kočevje
01 8954 135
info@herbby.si

Grič

Grič c. IV/6
1310 Ribnica
01 8361 555
info@herbby.si